Whacker

‘Whacker’ is een klein design-statement.

Met Whacker  heb ik een simpele app gemaakt, die precies doet wat het moet doen, op een begrijpelijke manier.

De meeste wekkers, er zijn er zo’n 1200 in de App Store, doen hun best zoveel mogelijk functionaliteit toe te voegen aan iets wat in wezen niets meer zou moeten doen dan je op een vooringesteld tijdstip te wekken.

Het instellen van die wekkers is vaak lastig, en wordt gedicteerd door ingeslopen, mijns inziens modernistische, technologie-gedreven dogma’s: Door Apple opgelegde gebruikersinterface-elementen, onmenselijke standaarden (waarom 9 minuten sluimeren?), nodeloze, en smakeloze afbeeldingen, enz.

Met Whacker keer ik terug naar een bediening, die niet alleen zeer efficient (in drie keer tikken de juiste tijd instellen), maar ook volstrekt intuïtief en extreem bevredigend is.

Tenslotte heb ik er nog een geheim PsychoSnooze™ algoritme aan toegevoegd, waardoor je zeker weet dat je altijd op tijd opstaat, zonder dat dat ten koste gaat van de Nog Even Omdraaien Behoefte.

Spoedig in de App Store

WHIP